Het is ons gelukt!

IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. In 2014 is ze gestart met een ‘Open Oproep’ voor projecten. In totaal werden er bijna 300 projectvoorstellen ingediend door diverse groepen (ondernemers, architecten, overheden, burgers). Hieruit werden deze maand 39 projecten gekozen om de komende vijf jaar intensief mee aan de slag te gaan in de regio Parkstad.

39 projecten wilt zeggen dat nog geen 15 % van alle inzendingen gekozen is. Het goede nieuws is dan ook dat het projectvoorstel “Lauradorp (Landgraaf)” waar wij, SCX Solar, aan meewerken één van die 39 kandidaat projecten is. Hier mogen we uiteraard erg trots op zijn! Het project is ingediend met Bewonersvereniging Lauradorp, gemeente Landgraaf en TIORC consortium. SCX Solar heeft samen met de andere partners van TIORC gezorgd voor het technische en financiële voorstel.

Alle bedrijven die de handen in mekaar geslagen hebben voor dit project gaan samen met IBA Parkstad het project verder uitwerken tot een projectdossier. Dit betekent dat er gelijktijdig op 4 aspecten gewerkt wordt, namelijk op juridisch, technisch, economisch en sociaal vlak. Zo wordt er onder andere nagegaan op welke manier de keuze voor een bepaalde verwarming invloed heeft op de manier waarop een investering gefinancierd kan worden. De bewonersvereniging van Lauradorp zal zeer nauw bij dit proces betrokken worden en zal vooral waken over de sociale aspecten.

Voor meer informatie:
www.iba-parkstad.nl/nl/projecten/lauradorp-een-fenomenaal-stukje-landgraaf
www.lauradorp.net
www.tiorc.nl

“Lauradorp is een fenomenaal stukje Landgraaf. Bewoners hebben diepe wortels in hun wijk die raken aan het DNA van Parkstad Limburg. Lauradorp is een wijk, die gebouwd is om mijnbouwwerkers te huisvesten. Tegenwoordig dragen de bewoners van Lauradorp de code van koempel (participatie in zijn zuiverste vorm) nog altijd in zich. Bewoners hebben een grote en beschutte trots voor hun wijk. De diepe verbondenheid van de bewoners met Lauradorp, maakt de beweging naar investeringen in de woningen en de wijk mogelijk via een integrale aanpak van de optimale combinatie tussen investeringen op woningniveau (verduurzaming en levensloopbestendigheid) en de openbare ruimte.”

Onze partners