SCX Solar voor reiniging van uw PV installatie

In veel voorkomende situaties heeft een PV installatie weinig tot geen onderhoud nodig. Er zijn echter ook situaties waar veel vervuiling van zonnepanelen kan optreden, zoals bij lage hellingshoeken (waardoor het vuil slecht afspoelt met het regenwater) en bij sterk vervuilende omgevingen (autosnelwegen, bouwplaatsen, uitstoot van ventilaties).

Uit internationale studies blijkt dat de verliezen van PV installaties bij een steeds groter wordende laag vuil kan oplopen tot 26%. Resultaten van de eigen 100 kWp testinstallatie van SCX Solar bij de uitstoot- ventilatieschacht van een kippenstal bevestigen dit. In zulke situaties is het economisch gunstig om uw installatie te laten reinigen.

SCX Solar kan zorgen voor een milieuvriendelijke, kostengunstige reiniging van uw systeem. Belangrijk: veel reinigingsmethoden tasten op den duur de glaslaag aan. Het glas van uw zonnepaneel wordt gegarandeerd niet aangetast door de door ons gebruikte reinigingsmiddelen.

Installateurs kunnen bij SCX Solar de reinigingsmiddelen bestellen en zelf daarmee het onderhoud bij hun klanten uitvoeren.

Onze partners