De zon breekt door

Sinds Japan getroffen werd door een aardbeving en tsunami, waardoor zich een nucleaire ramp dreigde af te tekenen, zijn de aandelenkoersen van ondernemingen die actief zijn in zonne-energie flink gestegen.

Beleggers gokken erop dat zonne-energie hét alternatief zou kunnen vormen voor kernenergie. Een brede tracker op zonne-energie, de Market Vectors Solar Energy, steeg sinds vrijdag 11 maart met 16 procent. Is het ijdele hoop of wordt de eeuwige alternatieve energiebelofte nu eindelijk eens ingewisseld?

Alternatieve energie

De discussie over kernenergie is weer volop gaande. Vooral de Duitse regering lijkt zich, zo kort voor belangrijke verkiezingen, door de publieke opinie te laten leiden. Mevrouw Merkel heeft de zeven oudste kerncentrales in Duitsland voor een periode van drie maanden laten sluiten. Diverse analisten gaan er al vanuit dat deze niet meer in bedrijf zullen komen en dat kernenergie in Duitsland de komende 11 jaar volledig uitgefaseerd zal worden.

Hoewel Duitsland de afgelopen decennia fors ingezet heeft op alternatieve energie op basis van wind en zon, kunnen deze natuurlijke bronnen zonder overheidssubsidie nog steeds geen echt alternatief vormen. Het produceren van 1 megawattuur door een gasturbine kost ongeveer 60 dollar. Een megawattuur via windenergie kost 28 procent meer en via zonne-energie is dit zelfs 75 procent duurder, volgens Bloomberg New Energy Finance. Voorlopig zal dus vooral gas gebruikt gaan worden als alternatief voor kernenergie. Zowel in Duitsland als in Japan.

Kerncentrale

Maar de technologie ontwikkelt zich verder en elk jaar wordt het goedkoper om zonne-energie op te wekken. Bovendien zetten diverse overheden nog steeds ruimhartig de subsidiepot in. Spanje, China en India hebben de plannen voor de bouw van kerncentrales in de ijskast gezet en denken na over alternatieven. Spanje heeft goede ervaringen met zonne-energie, al heeft het de subsidies grotendeels afgeschaft. Twee van acht grootste fotovoltaïsche centrales ter wereld staan in Spanje en drie in Duitsland. Van de thermische zonnecentrales, energie via verwarming van vloeistoffen door de zon, staan zes van de acht grootste ter wereld eveneens in Spanje.

Ook Barack Obama gelooft sterk in alternatieve energie. Bij zijn aantreden in 2008 heeft hij aangekondigd om tot 2018, 150 miljard dollar te zullen investeren in alternatieve energievormen. Afgelopen januari tijdens zijn ‘State of the Union’ gaf hij aan dat dit vooral kernenergie moest zijn. Daar zal hij nu waarschijnlijk op terugkomen.

Japanse invloed

Over de invloed van ‘Japan’ op hun omzet verschillen de producenten zelf onderling van mening. Het Duitse Solarworld , koers +49 procent sinds 11 maart, gaf aan dat 2011 een nog beter jaar zal gaan worden dan het topjaar 2010 dankzij grotere vraag uit zowel de Verenigde Staten als Japan. Japanse bedrijven als Sharp en Solar Frontier geven echter aan geen directe schade te hebben ondervonden van de tsunami, omdat ze gevestigd zijn in het zuiden van Japan.

De productie bij deze bedrijven draait dan ook gewoon door, al hebben ze wel last van een tekort aan water, elektriciteit en transportcapaciteit. Aangezien Japan zich eerst zal concentreren op de wederopbouw, zal de vraag naar zonnepanelen in Japan tijdelijk verminderen, zo verwachten analisten. De productie die oorspronkelijk bestemd was voor de Japanse markt zullen zij waarschijnlijk gaan dumpen in de rest van de wereld. Dit zal ervoor zorgen dat de prijzen zullen gaan dalen.

Als de opwekkingskosten van zonne-energie en de prijzen van zonnepanelen dalen en de prijs van zowel gas als olie zal blijven stijgen, zal zonne-energie zomaar een echt alternatief kunnen gaan worden. Zeker nu kernenergie als alternatief, misschien tijdelijk, afgedaan lijkt te hebben.
Auteur heeft privé geen positie in één van de genoemde financiële titels, klanten van Fintessa evenmin.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn. Martine won in 2008 de Gouden Stier als beursvrouw van het jaar. De Gouden Stier, de Oscaruitreiking van de Nederlandse effectenbranche, wordt georganiseerd door Belegger.nl.

Onze partners