Uitbreiding bedrijfshal te Weert

PV-installatie met elektrische verwarming en koelsysteem

Klant wilde een PV-installatie waar zowel zijn elektrische verwarming als ook zijn koelsystemen mee van energie konden worden voorzien. Deze installatie is een uitbreiding op de PV installatie op zijn woning die grenst aan het bedrijfspand grenst.

Opdak installaties – zonnepanelen plat dak

SCX Solar was een van de eerste bedrijven in Nederland die zicht bezig hielden met distribueren en instaleren van PV-installaties. De z.g. op-dak installaties (BAPV). Wij blijven dit product aanbieden Enerzijds omdat hier nog steeds vraag naar is en anderzijds om contact te blijven met de particuliere/eindklant klant. Met name zijn wij geïnteresseerd in de beleving en het meedenken van de particuliere klant. Dit helpt ons bij de verdere innovatieve ontwikkeling.

Contact met SCX Solar

Uw dak als energiecentrale. Een mooie gedachte die SCX Solar om kan zetten in letterlijk en figuurlijk mooie oplossingen. Heeft u een vraag aan ons of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met SCX Solar